Stichting

Continuïteit

PostNL

Welkom

 

Welkom op de website van de Stichting Continuïteit PostNL (hierna de “Stichting Continuïteit”). Het doel van de Stichting Continuïteit is om de belangen van PostNL N.V. (hierna “PostNL”), de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen te behartigen.

 

Deze website geeft informatie over de Stichting Continuïteit, haar statutaire doel, (contractuele) rechten en werkwijze en de samenstelling van het bestuur. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een volledig overzicht van de doelstelling, werkwijze en governance van de Stichting Continuïteit wordt verwezen naar de op deze site opgenomen Statuten.