Stichting

Continuïteit

PostNL

BESTUUR

 

 

De Stichting Continuïteit is binnen de grenzen van haar doelstellingen volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van PostNL.

 

Benoeming bestuur

Het eerste bestuur van de Stichting Continuïteit is benoemd bij de oprichting in 1998. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat daarvoor goedkeuring of medewerking van PostNL vereist is. Bestuursleden van de Stichting Continuïteit worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van zijn bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals de samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, vergaderingen en besluitvorming, zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Continuïteit. Deze zijn te vinden onder Downloads.

 

Huidige bestuur

Het bestuur van de Stichting Continuïteit bestaat thans uit vier leden. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

M.P. Nieuwe Weme (Voorzitter)

De heer Marco Nieuwe Weme (1965) is hoogleraar Ondernemingsrecht. Hij is onder meer bestuurslid van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam. Tevens vervult de heer Nieuwe Weme een aantal bestuursfuncties in het bedrijfsleven, waaronder bij Accell, TKH en Brill.

 

C.M.C. Mahieu

Mevrouw Carla Mahieu (1959) is voormalig lid van de management board van Aegon. Verder is mevrouw Mahieu onder meer lid van de Raad van Commissarissen van DSM, Arcardis en VodafoneZiggo.

 

P.S. Overmars

De heer Piero Overmars (1964) is voormalig lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Verder is de heer Overmars onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Adyen, en lid van de Raad van Commissarissen van Dura Vermeer.

 

Y. van Rooy

Mevrouw Yvonne van Rooy (1951) is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en vervulde diverse bestuursfuncties bij universiteiten en in de zorg. Zij is thans o.a. commissaris bij Philips Nederland, Fuji Europa en toezichthouder bij gehandicaptenorganisatie ‘s Heerenloo.