Stichting

Continuïteit

PostNL

BESTUUR

 

 

De Stichting Continuïteit is binnen de grenzen van haar doelstellingen volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van PostNL.

 

Benoeming bestuur

Het eerste bestuur van de Stichting Continuïteit is benoemd bij de oprichting in 1998. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat daarvoor goedkeuring of medewerking van PostNL vereist is. Bestuursleden van de Stichting Continuïteit worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van zijn bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals de samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, vergaderingen en besluitvorming, zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Continuïteit. Deze zijn te vinden onder Downloads.

 

Huidige bestuur

Het bestuur van de Stichting Continuïteit bestaat thans uit drie leden. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

J.H.M. Lindenbergh (Voorzitter)

De heer Hessel Lindenbergh (1943) is voormalig lid van de Raad van Bestuur van ING Group N.V. Ook is de heer Lindenbergh voormalig president-commissaris van ABN AMRO, en voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van NIBC, voormalig commissaris bij Deutsche Börse, Royal Numico, Petroplus International en Gamma Holding.

 

W. van Vonno

De heer Wim van Vonno (1941) is voormalig bestuursvoorzitter en commissaris van BAM Groep. Verder is de heer Van Vonno onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Nieuwpoort Groep en commissaris bij  M.J. de Nijs en zonen, Van `t Hek beheer, NEWOMIJ financieringen en Convest. Tevens is de heer Van Vonno bestuurslid van de Stichting continuïteit ING.

 

M.P. Nieuwe Weme

De heer Marco Nieuwe Weme (1965) is hoogleraar Ondernemingsrecht. Hij is onder meer bestuurslid van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam en extern adviseur van de Autoriteit Financiële Markten. Tevens vervult de heer Nieuwe Weme een aantal bestuursfuncties in het bedrijfsleven, waaronder bij Accell, TKH en Brill.

 

Y. van Rooy

Mevrouw Yvonne van Rooy (1951) is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en vervulde diverse bestuursfuncties bij universiteiten en in de zorg. Zij is thans o.a. commissaris bij Philips Nederland, Fuji Europa en toezichthouder bij het Gemeentemuseum Den Haag en gehandicaptenorganisatie ‘s Heerenloo.